Igangværende indsatserKort beskrivelse:

Igennem det regionale projekt ”Headstart” tilbydes virksomheder, der har svært ved at rekruttere dansk arbejdskraft til ledige stillinger, hjælp til annoncering af stillingsopslag i Europa, hjælp til udsøgning og screening af kandidater fra Europa, promovering af stillingsopslag på internationale jobmesser samt hjælp til promovering af stillingsopslag og virksomhed gennem Headstart Career.

For at understøtte onboarding og fastholdelse af internationale medarbejdere tilbydes virksomhederne og medarbejderne desuden rådgivning og hjælp til myndighedskontakten, newcomer service, PARTNER JOBmatch og Headstart onboarding programme.

Ansvarlig: Skive Kommune

Partnere: Business Region Midtvest, andre kommuner i Midt- og Vestjylland, Workindenmark, International Citizen Service og EURES

Tidsplan: Fortløbende

Hjemmeside: https://jobcenterskive.dk/service-til-virksomheder/rekruttering/nye-medarbejdere-til-din-virksomhed/rekruttering-i-udlandet/ Kort beskrivelse:

Med JOBmatch-ordningen synliggøres kvalificeret arbejdskraft overfor Skiveegnens virksomheder. Endvidere understøtter JOBmatch virksomhedernes rekruttering af højtuddannede, fremmer samarbejde med studerende og bidrager til øget bosætning.

JOBmatch-kandidater får sendt en kort profilbeskrivelse rundt til virksomhederne i JOBmatch-ordningen. Målgrupperne er:

  • PARTNER JOBmatch – medfølgende ægtefæller
  • TILFLYTTER JOBmatch – højtuddannede og specialiserede tilflyttere
  • STUDIEmatch – studerende på universitets- og professionsbachelorniveau
  • SKIVE JOBmatch – kandidater med længerevarende og specialiserede uddannelser med bopæl i Skive Kommune, der ønsker job på Skiveegnene

Ansvarlig: Skive Kommune

Partnere: Business Skive og erhvervslivet på Skiveegnen

Tidsplan: Fortløbende

Hjemmeside: https://jobcenterskive.dk/service-til-virksomheder/rekruttering/partner-jobmatch/Kort beskrivelse:

Klub 78xx er et fællesskab for unge, der er flyttet fra Skive Kommune, f.eks. for at studere eller arbejde i en af de større byer. Formålet med klubben er at forstærke og bygge videre på det fællesskab og de rødder, de fraflyttede unge har fra Skiveegnen, og på sigt at hjælpe dem, der har interesse for det, hjem til egnen igen.

Klub 78xx fungerer som bindeled mellem de unge og Skiveegnens virksomheder, dels ved at øge de unges kendskab til det lokale erhvervsliv, og dels ved at styrke det lokale erhvervslivs fokus på de fraflyttede unge, f.eks. gennem studiesamarbejder, praktikker, mv.

Ansvarlig: Skive Kommune

Partnere: Business Skive

Tidsplan: Fortløbende

Hjemmeside: http://skive.dk/78xx Kort beskrivelse:

Der har gennem de senere år med succes været gennemført uddannelse og efteruddannelse indenfor High Voltage-området på Skive College. Og der er igangsat videreudvikling af dette indsatsområde, herunder i samarbejde med GreenLab Skive A/S.

Samarbejde har henblik på at undersøge muligheden for at kunne skabe et unikt læringsmiljø for bæredygtig og vedvarende el-forsyning placeret hos GreenLab Skive A/S. Et HV-center miljø med fokus på et ”workbased learning” miljø i forbindelse med Greenlab Skive A/S centerbygning.

Større virksomheder som Siemens Gamesa, MHI Vestas og el-forsyningsselskaber bakker op etableringen af et fælles uddannelsesmiljø idet branchen mangler kvalificeret kompetent arbejdskraft med større fokus på elektricitet.

Ansvarlig: Skive College

Partnere: Greenlab Skive A/S, Siemens Gamesa, Vestas, Hydrogen Valley og El-forsyningsselskaber med flere

Tidsplan: Afsluttes forventeligt medio 2022

Hjemmeside: www.skivecollege.dkKort beskrivelse:

Skive Jobfestival har til formål at brande jobmulighederne på Skiveegnen, at synliggøre potentialet ved ansættelse af medarbejdere i småjobs, at skabe match mellem virksomheder og ledige/jobskiftere med lang, mellemlang, kort eller ingen uddannelse samt at synliggøre potentialet ved efteruddannelse/opkvalificering af medarbejdere på alle niveauer.

Skive Jobfestival afholdes i forbindelse med Skivemødet på Posthustorvet. 40-50 virksomheder har en stand med jobs på Skiveegnen. Omkring 1.000 jobsøgende/jobskiftere fra lokalområdet, men også fra Aalborg, Aarhus og omegnskommunerne besøger Skive Jobfestival i løbet festivalen, der strækker sig over 5 timer.

Ansvarlig: Skive Kommune

Partnere: Code of Care Skive og SkiveMødet

Tidsplan: Årlig begivenhed i forbindelse med SkiveMødet

Hjemmeside: https://jobcenterskive.dk/service-til-virksomheder/skive-jobfestival/ 

Indsatser under udviklingKort beskrivelse:

Etablering af netværk bestående af virksomhedsrepræsentanter, der diskuterer og løsningsanviser Skiveegnens store problem på området. Herunder indgå i eksisterende og kommende projekter (f.eks. Headstart og STX i industrien).

Der er udpeget ca. 25 virksomheder, der kan indgå i netværket, og der er udpeget syv virksomheder til at indgå i pilotgruppen.

Ansvarlig: Skive Kommune og Business Skive

Tidsplan: Medio 2021

Sidst opdateret

12.03.2021

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...