Igangværende indsatserKort beskrivelse:

BigBlue er et strategisk byudviklingsprojekt, hvor der arbejdes i fire spor:

  • Planlægning og myndighed: Aktuelt arbejdes der med realisering af helhedsplanen for Elværkskvarteret og strategisk helhedsplan for BigBlueområdet nord for Viborgvej (ansøgning til Realdania)
  • Markedsføring, branding, borgerinddragelse, midlertidige aktiviteter & events: Løbende formidling af igangværende aktiviteter, borgerinvolvering og markeringer af milepæle i de kommunale anlæg
  • Tiltrækning af private investorer: Tæt dialog med potentielle investorer gennem BigBlue-Forum.
  • Anlæg (kommunale og fundraiserede): For nuværende arbejdes med gennemgribende fornyelse af Idræts- og Kulturparken, Kunst ved Skive Museum og på Banestien til Havnen og nyt haveanlæg ved Gl. Skivehus.

Ansvarlig: Skive Kommune

Tidsplan: Fortløbende

Hjemmeside: www.bigblueskive.dkKort beskrivelse:

Skivemødet er to dage med samtaler og meningsudvekslinger den 23.-24. september 2021. Med den brede vifte af samtaler vil der være noget for alle. Skivemødet er et talerør for at få et ”Danmark i balance”, som skal sætte Midt- og Vestjylland på mediernes landkort og skabe opmærksomhed om alt det positive, der udgår herfra. Det være sig nye initiativer inden for erhverv, bæredygtighed, kultur og oplevelser, såvel som de muligheder, der knytter sig til et liv i uden for ringgaden.

Ansvarlig: Branding Skiveegnen

Partnere: Skive Kommune og Landdistrikternes Fællesråd

Tidsplan: 2021-2023

Hjemmeside: http://skivemoedet.dk/  Kort beskrivelse:

En udbygning af de statslige strækninger Rute 26 og Rute 34 er en af de vigtigste forudsætninger for den fortsatte vækst og udvikling på Skiveegnen. Derfor samarbejder Skive Kommune, Business Skive og erhvervslivet om at få Christiansborg i tale med henblik på at prioritere den lokale livsnerve.

Siden 2018 har indsatsen indgået i det tværkommunale samarbejde i ”Komiteen for Rute 26/34” med Thisted, Morsø og Herning Kommuner. Målet er en opgradering med en 2+1 forbindelse fra Hanstholm til Herning, så Nordvestjylland kobles bedre på motorvejsnettet.

Ansvarlig: Skive Kommune og Business Skive

Partnere: 15 lokale virksomheder

Tidsplan: Foreløbigt frem til sommeren 2021

Hjemmeside: https://rute26-34.dk/ Kort beskrivelse:

Kommunen har de senere år solgt en del erhvervsjord og derfor er der eller der vil blive igangsat planlægning for sikring af mere attraktivt erhvervsjord.

  • Hesselbjergvej: På nuværende tidspunkt er der ca. 50.000 m2 erhvervsjord til salg og der er i kommuneplanen udlagt yderligere 110-130.000 m2, som forventes lokalplanlagt, når det eksisterende område er tæt ved udsolgt.
  • Kåstrup: Syd for eksisterende erhvervsområde i Kåstrup er der i kommuneplanen udlagt ca. 300.000 m2, hvoraf halvdelen er ved at blive lokalplanlagt.
  • Glyngøre: I Glyngøre er der i kommuneplanen udlagt ca. 75.000 m2 erhvervsareal. Lokalplanlægningen forventes igangsat i 2021.
  • Nyt erhvervsområde i Skive: I forbindelse med næste revision af kommuneplanen i 2023/24 vil der blive udlagt nyt erhvervsareal i Skive.

Ansvarlig: Skive Kommune

Partnere: Business Skive

Tidsplan: Fortløbende

Hjemmeside: Grundsalg - Skive KommuneKort beskrivelse:

GreenLab Skive A/S er tæt på at have hele det nuværende areal udlejet. Der er derfor ved at blive skabt grundlaget for en udvidelse af GreenLab Skive med 60-70 ha. Parallelt med udarbejdelse af helhedsplan udarbejdes kommuneplantillæg og miljøvurdering. Helhedsplanen udarbejdes med inddragelse af alle relevante interessenter, så alle oplever et højt informationsniveau og involvering. Udvidelsen understøtter Skive Kommunes Energi- og bæredygtighedsstrategiens mål om at kommunen skal blive selvforsynende med grøn vedvarende energi i 2029.

Ansvarlig: Skive Kommune

Partnere: Greenlab Skive A/S

Tidsplan: Helhedsplanen forventes endeligt vedtaget af Byrådet sommeren 2022. Herefter igangsættes konkret lokalplanlægning.

Hjemmeside: www.greenlabskive.dk

Sidst opdateret

12.03.2021

Ansvarlig redaktør

Indlæser kontakter...